GROEPSPRAKTIJK KINESITHERAPIE

WAAR GEZONDHEID EN GEZOND BEWEGEN CENTRAAL STAAN.

behandelingen

Chronische pijn en fibromyalgie

Kinesitherapie speelt een waardevolle rol bij chronische pijn. Het is belangrijk dat u een beter begrip krijgt in de complexiteit van pijn en de factoren die bijdragen aan uw pijnervaring. De pijn zit immers niet ‘tussen je oren’; deze is echt aanwezig, en het goede nieuws is dat ze kan veranderen.

Daarom focussen we bij Revapunt op pijneducatie en pijnmanagement: wat zijn de verschillen tussen acute en chronische pijn? Hoe kan pijn het zenuwstelsel veranderen en overgevoelig maken, zodat het een pijnsignaal blijft uitsturen terwijl de oorspronkelijke trigger verdwenen is? Waar komt die bewegingsangst vandaan? Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat pijneducatie kan bijdragen aan een veranderde pijnperceptie en een verbeterd vermogen om met pijn om te gaan.
We gaan ook samen op zoek naar elementen die uw pijnbeleving kunnen beïnvloeden, zoals beweging, voeding, slaaphygiëne, stress en psychosociale factoren. We geven tips en advies rond levensstijlaanpassingen en werken indien nodig samen met andere hulpverleners om u uitgebreide multidisciplinaire zorg aan te bieden. Stressmanagement en relaxatietherapie kunnen hierbij essentieel zijn.

Bovendien helpen we u de grenzen van uw lichaam te herkennen en geleidelijk te verleggen door middel van ‘graded activity training’, waardoor u stapsgewijs beter kan functioneren en uw activiteitenniveau kan opbouwen. Onze aanpak kan bestaan uit stabiliteitsoefeningen, spierkrachttraining, mobilisatieoefeningen en aërobe training. Soms kunnen hands-on technieken zoals dry needling ook verlichting bieden (zeker bij fibromyalgie); dit wordt altijd aangeboden als onderdeel van onze uitgebreide aanpak.

Onderstaande diagnoses kunnen gepaard gaan met chronische pijn, variërend in symptomen, ernst en oorzaak :

– Fibromyalgie: een complexe aandoening gekenmerkt door wijdverspreide pijn, gevoeligheid voor aanraking, vermoeidheid, slaapproblemen, stijfheid en cognitieve problemen. Fibromyalgie wordt beïnvloed door genetische, biologische en psychosociale factoren. De diagnose is gebaseerd op klinische symptomen en het uitsluiten van andere aandoeningen.
– Chronische nek- en rugpijn
– Migraine en andere vormen van chronische hoofdpijn
– Reumatische aandoeningen zoals reumatoÏde artritis, spondylitis ankylosans,…
– Complex regionaal pijnsyndroom (reflex sympatische dystrofie of algodystrofie)
– Neuropathische pijn, bv. diabetische neuropathie
– …

MAAK EEN AFSPRAAK

Garanties

  • Herstelproces op jouw maat.
  • Ruime tijdsbesteding via persoonlijke begeleiding en mogelijkheid tot langer individueel trainen. Ondersteuning met behulp van thuisoefeningen.
  • Open en positief gerichte communicatie, zowel naar patiënt als naar behandelende artsen toe. Feedback tussen patiënt en therapeut is heel belangrijk.
  • Volledige privacy met aparte behandelruimtes.
  • Kwalitatieve kinesitherapie binnen een kwalitatieve setting. Onze therapeuten hebben jarenlange ervaring en knowhow en scholen zich permanent bij.